❤ پـــــاتوق من ودوســـتام ❤

لطفابالبخندواردشوید!!


 

 

 

سلام به وب من خوش آمدید!!

 

امیدوارم دراین وب لحظات خوبی روسپری کنید!!

 

لطفابعدازدیدن هرپست نظرفراموشتون نشه!!

 

منتظرنظرای خوبتون هستم!!

 

@ بــــــــــاااابــــــــای @

 

 

 

| سه شنبه 15 مرداد 1398برچسب:,| 3:24 | Ghazal |

..

| چهار شنبه 1 آبان 1392برچسب:,| 23:1 | Ghazal |

| چهار شنبه 1 آبان 1392برچسب:,| 22:54 | Ghazal |

 

مدت 30ثانیه به ستاره ی قرمز نگاه کنید سپس به یک جسم سفید

 

 مثل دیوار نگاه کنید و پلک بزنید چی میبینید؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

| چهار شنبه 1 آبان 1392برچسب:,| 22:38 | Ghazal |

| سه شنبه 26 شهريور 1392برچسب:,| 12:43 | Ghazal |

| سه شنبه 19 شهريور 1392برچسب:,| 17:17 | Ghazal |

| سه شنبه 19 شهريور 1392برچسب:,| 16:58 | Ghazal |

| شنبه 16 شهريور 1392برچسب:,| 17:20 | Ghazal |

| پنج شنبه 14 شهريور 1392برچسب:,| 15:50 | Ghazal |

| پنج شنبه 14 شهريور 1392برچسب:,| 15:36 | Ghazal |